is saglıgı
İşyeri Hekimliği
İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.

Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.

Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek.

İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek iş ile işçinin uyumunu sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak.

İş yerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak.

Kantin,yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak.

İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak.

İş yerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayeneleri yapmak.

Gece vardiyaları dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.

İş yerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek.

Yıllık çalışma planı hazırlamak.