Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Yayınlandı. 19/09/2013


MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 19/09/2013 tarihinde yayınlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130919-3.htm